KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO - art. 13

Klauzula informacyjna 
w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Allstar Międzynarodowy i Krajowy przewóz osób Bogdan Ścirka z siedzibą w Zamościu przy ul. Irysowa 12 ,22-400 Zamość, posiadająca numer NIP 9211007133 (zwany dalej - „Administratorem”)

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

3.1. zawarcia z „Allstar Międzynarodowy i Krajowy przewóz osób”umów;

3.2. realizacji zawartych z „Allstar Międzynarodowy i Krajowy przewóz osób”umów;

3.3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanymi z zawartą umową.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

5.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą:

  • podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
  • podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych;
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
  • dostawcy oprogramowania

6. Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Podanie przezPaństwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji usługi czy umowy.

8. Państwadane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i w systemach komputerowych.

9. Mają Państwoprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. Państwadane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Osób ALLSTAR B. Ścirka
ul. Irysowa 12, 22 - 400 Zamość
NIP  921-100-71-33
Konto BZ WBK Zamość:       26 1500 1807 1218 0004 8136 0000
Konto do rozliczeń w EURO: 15 1500 1807 1118 0008 3224 0000


tel. (84) 638 85 86, (84) 638 85 88  tel/fax. (84) 639 94 24
kom. 602 121 642, 604 54 16 42
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www : allstar.com.pl

Skype : ALLSTAR180